• 2 سال پیش

  • 70

  • 19:09

داروین 3

ماه کست
1
1
0

داروین 3

ماه کست
  • 19:09

  • 70

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود با داروین همراه میشیم تا ببینیم نظریه ی انتخاب طبیعی کجا و کی در ذهنش شکل گرفت

با صدای
مهسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads