• 2 سال پیش

  • 232

  • 23:48

فروید

ماه کست
17
17
0

فروید

ماه کست
  • 23:48

  • 232

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به بررسی نظریات فروید می پردازیم.

با صدای
مهسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads