• 2 سال پیش

  • 67

  • 08:47

مروری بر تاریخ ژن (گرگور یوهان مندل)

ماه کست
0
0
0

مروری بر تاریخ ژن (گرگور یوهان مندل)

ماه کست
  • 08:47

  • 67

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود با مندل اشنا میشیم. کشیشی که عاشق علم بود...

با صدای
مهسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads