• 2 سال پیش

  • 253

  • 12:14

اپیزود ۲ - شما میدونین خوشبختی چیه ؟

رادیو باتانی
3
3
1

اپیزود ۲ - شما میدونین خوشبختی چیه ؟

رادیو باتانی
  • 12:14

  • 253

  • 2 سال پیش

توضیحات
تحقیقات نشون میده ، همه آدما زمانی گزارش خوشبختی میدن ، که در حالت تجربه مطلوب باشن. در این اپیزود در مورد شرایط ایجاد تجربه مطلوب صحبت می کنیم.

با صدای
سعیده بارونی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads