• 3 سال پیش

  • 238

  • 22:27

اپيزود چهارم - رضا براهنى

رادیو مان
2
2
2

اپيزود چهارم - رضا براهنى

رادیو مان
  • 22:27

  • 238

  • 3 سال پیش

توضیحات
رضا براهنی، یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های ادبی معاصر ایران، موضوع اپیزود چهارم رادیو مان است. از کتاب‌های شعرش مثل خطاب به پروانه‌ها، رُمان‌هایش هم‌چون آواز کشتگان و کتاب‌های نقد ادبیِ او مانند طلا در مس، صحبت کرده‌ایم.

با صدای
اشکان امجدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads