• 2 سال پیش

  • 410

  • 48:33

کوروش بزرگ(Cyrus The Great)

پادکست هیستاریک
15
15
0

کوروش بزرگ(Cyrus The Great)

پادکست هیستاریک
  • 48:33

  • 410

  • 2 سال پیش

توضیحات
منابع: Herodote I Ibid II Selon Herodote Xenophon,Cyropedie Daniel V,26-28 Chroniques babyloniennes Sur ce Poin voir larticle de Wilhelm Eilers,Acta Iranica iranicaonline.org/articles/bahman-son-of-esfandiar آثارالباقیه - ابوریحان بیرونی - ترجمه اکبر داناسرشت - انتشارات امیر کبیر متون باستانی خاور نزدیک مربوط به عهد عتیق,دانشگاه پرینستون

با صدای
Lexios
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads