• 3 سال پیش

  • 155

  • 14:57

5.مردمان کائوچویی

پادکست هیستاریک
1
1
0

5.مردمان کائوچویی

پادکست هیستاریک
  • 14:57

  • 155

  • 3 سال پیش

توضیحات
تمدنی از هیچ جا و از همه جا منابع: Diehl, p. 9. Coe (2002), p. 62. Miller, Mary Ellen. "The Art of Mesoamerica From Olmec to Aztec." Thames & Hudson; 4th edition See, for example, Cyphers (1996), p. 156.

با صدای
Lexios
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads