• 3 سال پیش

  • 172

  • 01:09:18

شماره هشتم: سوسن تسلیمی

ماه سیزدهم
3
3
0

شماره هشتم: سوسن تسلیمی

ماه سیزدهم
  • 01:09:18

  • 172

  • 3 سال پیش

توضیحات
زندگی هنری سوسن تسلیمی از تولد تا مهاجرت

با صدای
آرتین غضنفری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads