• 2 سال پیش

  • 136

  • 01:12:28

شماره ششم: شعبان جعفری

ماه سیزدهم
1
1
0

شماره ششم: شعبان جعفری

ماه سیزدهم
  • 01:12:28

  • 136

  • 2 سال پیش

توضیحات
زندگی شعبان جعفری به مناسبت کودتای ۲۸ اَمرداد

با صدای
آرتین غضنفری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads