• 2 سال پیش

  • 174

  • 47:17

شماره سوم: شهرام شب‌پره

ماه سیزدهم
1
1
0

شماره سوم: شهرام شب‌پره

ماه سیزدهم
  • 47:17

  • 174

  • 2 سال پیش

توضیحات
نقش و تاثیر شهرام شب پره در حفظ و اشاعه موسیقی پاپ ایران

با صدای
آرتین غضنفری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads