• 3 سال پیش

  • 8

  • 06:29

داستانی(G.A.C):مقالهٔ «نوزدهم» چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
1
1
0

داستانی(G.A.C):مقالهٔ «نوزدهم» چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 06:29

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
شنونده نوزدهمین شماره از مقاله صوتی چرندوپرند هستید به قلم علی اکبر دهخدا که به مسائل سیاسی و اجتماعی از نگاه طنز میپرداخت... هرسه شنبه شنونده شماره جدیدی از این مقاله باشید باصدای: مهدی عمونیا کاری از بخش داستانی گروه هنری ماهتیسا مارا در رسانه های اجتماعی دنبال کنید https://www.instagram.com/Mahtisa.gac https;//t.me/mahtisagac

shenoto-ads
shenoto-ads