• 3 سال پیش

  • 5

  • 08:14

داستانی(G.A.C) :مقالهٔ«هفدهم»چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی(G.A.C) :مقالهٔ«هفدهم»چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 08:14

  • 5

  • 3 سال پیش

توضیحات
شنونده هفدهمين شماره از مقاله صوتی چرندوپرند هستید به قلم علی اکبر دهخدا.... هر سه شنبه شنونده شماره جدیدی از این مقاله صوتی باشید با صداپیشگیه مهدی عمونیا کاری از «گروه هنری ماهتیسا» مارا در رسانه های اجتماعی دنبال کنید https://www.instagram.com/Mahtisa.gac https://t.me/mahtisagac

shenoto-ads
shenoto-ads