• 3 سال پیش

  • 8

  • 11:26

مقالهٔ چهاردهم از مجموعه «چرندوپرند»

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
3
3
0

مقالهٔ چهاردهم از مجموعه «چرندوپرند»

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 11:26

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
طبق روال هر سه سه‌شنبه شنونده چهاردهمین شماره از مقاله صوتی چرندوپرند هستید به قلم علی اکبر... ?️باصدای : مهدی عمونیا ?تنظیم :مهدی عمونیا کاری از گروه هنری ماهتیسا

shenoto-ads
shenoto-ads