• 3 سال پیش

  • 8

  • 07:06

داستانی(G.A.C):مقاله «دوازدهم» چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی(G.A.C):مقاله «دوازدهم» چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 07:06

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
دوازدهمین شماره از مقاله صوتی چرندوپرند رو می‌شنوید با صدای مهدی عمونیا و ایمان مرادی به‌ قلم علی اکبر دهخدا کاری از بخش داستانی گروه هنری ماهتیسا مارادر رسانه های اجتماعی دنبال کنید https://t.me/mahtisagac https://www.instagram.com/Mahtisa.gac

shenoto-ads
shenoto-ads