• 3 سال پیش

  • 13

  • 15:34

داستانی(G.A.C) :مقالهٔ «هفتم» چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی(G.A.C) :مقالهٔ «هفتم» چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 15:34

  • 13

  • 3 سال پیش

توضیحات
✍️بر مقیمین شاهزاده چون مفسد فی الارض هستند لعنت،، اما بر خائنین به این مملک درهر لباس ک هستند، هم لعنت.... ?شنونده مقاله هفتم از مجموعه «چرندوپرند» هستید به قلم علی اکبر دهخدا... ?️باصدای :مهدی عمونیا & میلاد گنجیان ?تنظیم :مهدی عمونیا کاری از بخش داستانی گروه هنری ماهتیسا مارادر اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.. « «کانال تولید محتوای سمعی و بصری /Mahtisa.gac /»»

shenoto-ads
shenoto-ads