• 3 سال پیش

  • 11

  • 10:32

داستانی(G.A.C):مقالهٔ 4«چرندوپرند»

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی(G.A.C):مقالهٔ 4«چرندوپرند»

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 10:32

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
شنونده مقاله چهارم از مجموعه چرندوپرند هستید به قلم علی اکبر دهخدا.... دهخدا که دراین اثر با زبانی نو و فکاهی مسائل و مشکلات آن زمان ایران را در روزنامه صوراسرافیل با صفحه ای مختص به مقاله چرندوپرند چاپ می‌کرد،، گامی نو در گفتار و واژگان داستان گویی برداشت..... ... هر سه شنبه با مقاله ای جدید.... مارا در اینستاگرام دنبال کنید @mahtisa.gac

shenoto-ads
shenoto-ads