• 3 سال پیش

  • 35

  • 04:32

داستانی (G.A.C) :مقالهٔ3 چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی (G.A.C) :مقالهٔ3 چرندوپرند

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 04:32

  • 35

  • 3 سال پیش

توضیحات
شنونده سومین مقاله از مجموعه چرندوپرند هستید،، به قلم علی اکبر دهخدا.... باصدای: مهدی عمونیا و ایمان مرادی کاری از بخش داستانی گروه هنری ماهتیسا

shenoto-ads
shenoto-ads