• 4 سال پیش

  • 31

  • 11:20

داستانی(G. A. C) «اتوبوس مرگ»/دانشگاه علوم و تحقیقات تهران/

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی(G. A. C) «اتوبوس مرگ»/دانشگاه علوم و تحقیقات تهران/

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 11:20

  • 31

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکست داستانی «اتوبوس مرگ» به نویسندگی مهدی عمونیا الهامی ست آزاد از فاجعه تصادف اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران درسال97.... داستانی کمیک،با پایانی تلخ، درژانر کمدی سیاه...برگرفته از حادثه ای واقعی... این داستان میتونه دقایقی خاطر شنونده رو به جانباختگان این فاجعه پیوند بزنه... ... گوینده:ساجده نجاریان کاری از گروه هنری ماهتیسا جی إی سی ???️ مارادر اینستا گرام https://www.instagram.com/Mahtisa.gac دنبال کنید....

shenoto-ads
shenoto-ads