• 4 سال پیش

  • 234

  • 19:08

پادکست داستانی*درتاریکی*/از مجموعه آثاربرگزیده آنتون چخوف/

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

پادکست داستانی*درتاریکی*/از مجموعه آثاربرگزیده آنتون چخوف/

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 19:08

  • 234

  • 4 سال پیش

توضیحات
داستان «در تاریکی» 24 مین داستان از مجموعه 28 داستان، برگزیده آثار چخوفِ، ک سعی داریم با سبکی نو در ضبط داستانهای تک نفره، ب سمع دوستاران داستانهای صوتی رسونده باشیم....(چاپ 1353) _آقای گاگین معاون دادستان،در اواسط خوابی که در معیت بی لذت همسرش ماریا بود، دچار، عطسه بد موقع ای میشه ک، خواب رو از چشم خودش و همسرش میپرونه، و باعث میشه ماریا،با غر غرو خواب پریدگی، دم پنجره،شاهد سایه ای باشه که در تاریکی شب، از پنجره اتاقک کارگرا وارد خانه میشه.. ماریا که به وحشت افتاده بوده،آقای گاگین رو بیدار میکنه و اونوپی بازرسی از اتاقک کارگرا میفرسته،، و این وسط اتفاق جالبی میوفته ک همه اهالی خونرو به نوعی در سکوت فرو میبره... پیشنهاد میکنم تا آخر شنونده این داستان شنیدنی باشید. Selected works A. Chekhov ترجمه هوشنگ رادپور_تیرماه پنجاه و سه

shenoto-ads
shenoto-ads