• 4 سال پیش

  • 46

  • 15:05

داستانی(G.A.C):برگزيده آثارآنتون چخوف «بازداشت بازداشت کننده»

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
1
1
0

داستانی(G.A.C):برگزيده آثارآنتون چخوف «بازداشت بازداشت کننده»

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 15:05

  • 46

  • 4 سال پیش

توضیحات
«برگزیده کارهای آنتون چخوف» ، مجموعه ای ست از داستان‌های کوتاه که در ایران بعد از انقلاب، بسیارناشناخته مانده،... این قسمت «بازداشت بازداشت کننده» ماجرای دادستانی ست ک به دست همسر خود در تنگا و عذاب است،به گفته خوده او نزدهمسرش بازداشت شده ،،... آلکسئی تیمافه یه ویچ،ک با همکار ودوست خود فلیاژکین، قرار سفر خارجه گذاشت بود، به اسرار همسرش مجبور شده متأهلی سفر کند، گله و شکایتش ازهمسر و زندگی ای ک برای او ساخته،باب دردودلش را نزد دوست قدیمی اش باز می‌کند... در این سفر نکاتی را بازگو می‌کند ک با صدای زیبای مهدی عمونیا بسیار شنیدنی خواهد بود.. منتظر قسمت های بعدی با صدای ساجده باشید...

shenoto-ads
shenoto-ads