• 3 سال پیش

  • 11

  • 12:15

داستانی (G.A.C) :مقالهٔ پنجم «چرندوپرند»

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی (G.A.C) :مقالهٔ پنجم «چرندوپرند»

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 12:15

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
شنونده پنجمین شماره از مقاله ی صوتی «چرندوپرند» هستید ?آزادخان کرد کرندی //مقاله ای فکاهی در سال1325، درصفحه ای از هفته نامه صوراسرافیل چاپ میشد که با نوعی نوآوری طنز گونه، دربیان مسائل و دغدغه های اجتماعی،،با قلم دوانی علی اکبر دهخدا بیان می‌کرد.... // باصدای: مهدی عمونیا & میلاد گنجیان کاری از بخش داستانی گروه هنری ماهتیسا ... مارادر اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید↙️ @mahtisa.gac

shenoto-ads
shenoto-ads