• 3 سال پیش

  • 10

  • 06:35

داستانی(G.A.C):مقالهٔ «نهم» چرندوپرند از علی اکبر دهخدا

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی(G.A.C):مقالهٔ «نهم» چرندوپرند از علی اکبر دهخدا

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 06:35

  • 10

  • 3 سال پیش

توضیحات
شنونده نهمین مقاله از مجموعه چرندوپرند هستید به قلم علی اکبر دهخدا،، مقاله فکاهی چاپ شده در روزنامه صوراسرافیل به سال 1325 ... ?️باصدای: مهدی عمونیا ?موزیک: امین هنرمند کاری از بخش داستانی گروه هنری ماهتیسا

shenoto-ads
shenoto-ads