• 2 سال پیش

 • 76

 • 03:04
گر که دستی را بگیری شهر بی غم می شود گوینده آزیتا ابراهیمی

گر که دستی را بگیری شهر بی غم می شود گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
0
گر که دستی را بگیری شهر بی غم می شود گوینده آزیتا ابراهیمی
 • 03:04

 • 76

 • 2 سال پیش

گر که دستی را بگیری شهر بی غم می شود گوینده آزیتا ابراهیمی

کمند
0

توضیحات
دکلمه انگیزشی

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads