• 3 سال پیش

  • 89

  • 25:46

چگونه بیزنس پلن بنویسیم?

کوچ رادیو
2
2
0

چگونه بیزنس پلن بنویسیم?

کوچ رادیو
  • 25:46

  • 89

  • 3 سال پیش

توضیحات
بیزینس‌پلن به سندی راهنما و نقشه مانند گفته می شود که در آن شرح یک تجارت، محصولات یا خدمات ، نحوه کسب درآمد، رهبری و نیروی انسانی، تأمین اعتبار آن، مدل عملکرد آن و بسیاری دیگر از جزئیات ضروری برای موفقیت کسب و کار مورد بحث درج می‌شود و در غالب سندی منسجم و کوتاه بایستی ارائه شود.

با صدای
حسن ربیعی نیا
مهرداد مسینان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads