• 3 سال پیش

  • 391

  • 09:26

گل همیشه بهار

زیرگنبدکبود
0
0
0

گل همیشه بهار

زیرگنبدکبود
  • 09:26

  • 391

  • 3 سال پیش

توضیحات
«گل همیشه بهار» نویسنده مسلم ناصری ناشر کتابهای پروانه ( به نشر) چون درباره آزاد کردن کنیز توسط امام حسین است ممکن است برای زیر شش سال مناسب نباشد. ابتدای داستان اشاره کرده‌ام که این یک رسم نادرست در گذشته بوده و امامان دوست ندارند کسی برده دیگری باشد ولی باز هر جور خودتان صلاح میدانید.

با صدای
زینب ایمان‌طلب
مسلم ناصری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads