• 3 سال پیش

  • 169

  • 16:42

بشرا و شب قدر

زیرگنبدکبود
0
0
0

بشرا و شب قدر

زیرگنبدکبود
  • 16:42

  • 169

  • 3 سال پیش

توضیحات
قصه شب قدر نویسنده زینب ایمان‌طلب برای سه تا هشت سال داستان بیدار ماندن دختر کوچولوی قصه ما در شب قدر دیگه داستانیست که زود نوشتم برای امشب. کم و کاستی ها را به بزرگی ببخشایید. و اشتباهی هم رخ داد که در قرآن سر گرفتن به جای بالحجه گفتم بالقائم...?‍♀ برای کودک تصحیح کنید و بندازید گردن پسرکم که صدایش می‌آمد و نمی‌گذاشت بابایش افطار بخورد

با صدای
زینب ایمان‌طلب

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads