• 2 سال پیش

  • 169

  • 13:08

آرزوی مشت مشتی

زیرگنبدکبود
0
0
0

آرزوی مشت مشتی

زیرگنبدکبود
  • 13:08

  • 169

  • 2 سال پیش

توضیحات
تقدیم به بچه‌های مظلوم دنیا نویسنده زینب ایمان‌طلب برای پنج تا نه سال الدین گرامی! در داستان بالا اصطلاحاتی چون مبارزه با ظلم، دشمن خانه را گرفته به کار رفته است. اگر فکر میکنید با روحیه کودکتان تناسب ندارد و نگران و مضطربش میکند از داستانهای قبلی استفاده کنید. البته در پایان قصه در مورد اینکه ایران در امنیت است و دشمن خانه ما را نگرفته و نمیگیرد صحبت کرده‌ام. با آرزوی صلح و آرامش در سراسر دنیا

با صدای
زینب ایمان‌طلب

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads