• 3 سال پیش

  • 289

  • 08:11

این سر دنیا آن سر دنیا

زیرگنبدکبود
0
0
0

این سر دنیا آن سر دنیا

زیرگنبدکبود
  • 08:11

  • 289

  • 3 سال پیش

توضیحات
«این سر دنیا آن سر دنیا» نویسنده مجید راستی ناشر کتابهای پروانه وابسته به شرکت به نشر برای سه تا نه سال #رفتن_رسیدن_است #تحمل_سختی_درراه_رسیدن_به_هدف

با صدای
زینب ایمان‌طلب

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads