• 4 سال پیش

  • 342

  • 02:24

تورا خدا فرستاد...

کباری کست
0
0
0

تورا خدا فرستاد...

کباری کست
  • 02:24

  • 342

  • 4 سال پیش

توضیحات
تو را خدا فرستاد که دلم نگیرد که نشکند، که نمیرد! تو را خدا فرستاد که بشوی شان نزول آیه ی عشق... که بشوی سرمنشا جنون که بشوی انتهای تنهایی! تو را ای عزیزِ بی مانند تو را ای همیشه ی بی تکرار تو را ای غزل ترین مضمون، خدا فرستاد که عطر سیب بگیرد جهانِ بی عشقم که شکل رویا بگیرد هر لحظه... که رنگ لبخند بگیرد از حضورت دنیام! آری! تو را که معجزه ‌ای تو را که پیامبر عشقی تو را که آخرین امیدی تو را... خودِ خودِ تو را برای منِ دیوانه تردید نکن! خدا فرستاد...

با صدای
رضا کِباری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads