• 4 سال پیش

  • 531

  • 02:51

تو نیستی ...

کباری کست
3
3
2

تو نیستی ...

کباری کست
  • 02:51

  • 531

  • 4 سال پیش

توضیحات
دکلمه متن اگر بودی از حمید سلیمی .. تو نیستی و حضرت پاییز آمده و هیچکس نمیداند در این جمله کوتاه چه حسرت بزرگی پنهان کررده ام...

با صدای
رضا کِباری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads