• 4 سال پیش

  • 597

  • 01:59

تنهایی

کباری کست
13
13
0

تنهایی

کباری کست
  • 01:59

  • 597

  • 4 سال پیش

توضیحات
✅ دمِ رفتن آنقدر عجله داشتی که در را پشت سرت نبستی؛ در باز ماند و" تنهایی" چمدان به دست خودش را در خانه چپاند . اوایل روی خوش نشانش نمی دادم.....

با صدای
رضا کِباری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads