• 3 سال پیش

  • 41

  • 06:57

گفتگو با مهندس فرخ زاد به بهانه کسب رتبه اول تحقق اهداف اسفند 98

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو با مهندس فرخ زاد به بهانه کسب رتبه اول تحقق اهداف اسفند 98

رادیو افق کوروش
  • 06:57

  • 41

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه 15 افق کوروش به بهانه کسب رتبه اول تحقق اهداف اسفند 98

shenoto-ads
shenoto-ads