• 3 سال پیش

  • 15

  • 08:48

گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای خاطری

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای خاطری

رادیو افق کوروش
  • 08:48

  • 15

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با آقای خاطری نمایده فرانچایز شعبه میدان شورا کامیاران استان کردستان

shenoto-ads
shenoto-ads