• 7 سال پیش

  • 17

  • 17:22

پادکست تک شات - قسمت چهلم (موضوع داغ هفته: نام اندروید جدید مشخص شد!)

سایت تک شات
16
16
0

پادکست تک شات - قسمت چهلم (موضوع داغ هفته: نام اندروید جدید مشخص شد!)

سایت تک شات
  • 17:22

  • 17

  • 7 سال پیش

توضیحات
قسمت چهلم پادکست تک شات با موضوع داغ مشخص شدن نام اندروید جدید منتشر شد.http://techshot.ir/radio/542/97997

shenoto-ads
shenoto-ads