• 7 سال پیش

  • 20

  • 25:21

پادکست تک شات - قسمت سی و چهارم (موضوع داغ هفته: کنفرانس گوگل I/O 2016)

سایت تک شات
1
1
1

پادکست تک شات - قسمت سی و چهارم (موضوع داغ هفته: کنفرانس گوگل I/O 2016)

سایت تک شات
  • 25:21

  • 20

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از پادکست تک شات به کنفرانس گوگل I/O 2016 پرداخته شده است. http://techshot.ir/radio/542/96610

shenoto-ads
shenoto-ads