• 8 سال پیش

  • 24

  • 21:09

پادکست تک شات - قسمت سی و دوم (موضوع داغ هفته: مصاحبه تیم کوک در خصوص آیفون 7 و معرفی دو بازی جدید)

سایت تک شات
1
1
0

پادکست تک شات - قسمت سی و دوم (موضوع داغ هفته: مصاحبه تیم کوک در خصوص آیفون 7 و معرفی دو بازی جدید)

سایت تک شات
  • 21:09

  • 24

  • 8 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از پادکست تک شات به مصاحبه تیم کوک در خصوص آیفون 7 و معرفی دو بازی جدید پرداخته شده است. http://techshot.ir/radio/542/96145

shenoto-ads
shenoto-ads