• 2 سال پیش

  • 66

  • 12:22
خیال عکس 9: کتاب چهره‌های اصفهان

خیال عکس 9: کتاب چهره‌های اصفهان

رادیو سوینا | radiosevina
0
خیال عکس 9: کتاب چهره‌های اصفهان
  • 12:22

  • 66

  • 2 سال پیش

خیال عکس 9: کتاب چهره‌های اصفهان

رادیو سوینا | radiosevina
0

توضیحات
در این برنامه منصور ضابطیان به توضیح بخش دوم از کتاب مصور «چهره‌های اصفهان: سیر تحول عکاسی پرتره‌نگار در اصفهان» اثر پریسا دمندان می‌پردازد. پخش از رادیو سوینا: 22 آذر 1398 برنامه «خیال عکس» جمعه‌ها ساعت 18 از رادیو سوینا و با اجرای منصور ضابطیان پخش می‌شود. https://www.sevinagroup.com/radio https://t.me/radio_sevina

با صدای
منصور ضابطیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads