• 2 سال پیش

  • 118

  • 10:08
خیال عکس 6: کتاب نلسون ماندلا برای همیشه

خیال عکس 6: کتاب نلسون ماندلا برای همیشه

رادیو سوینا | radiosevina
0
خیال عکس 6: کتاب نلسون ماندلا برای همیشه
  • 10:08

  • 118

  • 2 سال پیش

خیال عکس 6: کتاب نلسون ماندلا برای همیشه

رادیو سوینا | radiosevina
0

توضیحات
در این برنامه منصور ضابطیان به بررسی کتاب مصور «نلسون ماندلا برای همیشه» اثر میثم شاه‌بابایی می‌پردازد. پخش از رادیو سوینا: 17 آبان 1398 برنامه «خیال عکس» جمعه‌ها ساعت 18 از رادیو سوینا و با اجرای منصور ضابطیان پخش می‌شود. https://www.sevinagroup.com/radio https://t.me/radio_sevina

shenoto-ads
shenoto-ads