• 2 سال پیش

  • 69

  • 11:06
خیال عکس 4: گنج پیدا، بخش اول

خیال عکس 4: گنج پیدا، بخش اول

رادیو سوینا | radiosevina
1
خیال عکس 4: گنج پیدا، بخش اول
  • 11:06

  • 69

  • 2 سال پیش

خیال عکس 4: گنج پیدا، بخش اول

رادیو سوینا | radiosevina
1

توضیحات
در این برنامه منصور ضابطیان به بررسی بخش نخست از کتاب مصور «گنج پیدا» می‌پردازد. پخش از رادیو سوینا: 3 آبان 1398 https://www.sevinagroup.com/radio https://t.me/radio_sevina برنامه خیال عکس هر جمعه ساعت 18 با اجرای منصور ضابطیان از رادیو سوینا پخش می‌شود.

با صدای
منصور ضابطیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads