• 4 سال پیش

  • 351

  • 04:37
توضیحات
در خیلی از مواقع که ما درخواست مودبانه ای نداشته باشیم احتمال اینکه به درخواست ما پاسخ رد و منفی بدهند بسیار زیاد می شود. اگر هم کسی بتونه برای ما کاری انجام بده و درخواست مودبانه ای نداشته باشیم احتمال داره که اون طرف کاری برای ما انجام نده و فقط هم دلیلش نداشتن یک درخواست مودبانه است. در رادیو بیان شماره ۶۰ بیان کردم که چگونه درخواست مودبانه داشته باشیم تا بتوانیم احتمال گرفتن جواب مثبت از طرف مقابل رو افزایش بدیم. از شما دعوت می کنم به این رادیو بیان با عنوان درخواست مودبانه گوش کنید

shenoto-ads
shenoto-ads