• 4 سال پیش

  • 286

  • 05:18

برخورد با زیرآب زنی سازمانی - ارتباط موثر

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
1
1
0

برخورد با زیرآب زنی سازمانی - ارتباط موثر

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 05:18

  • 286

  • 4 سال پیش

توضیحات
زیرآب زنی سازمانی و شرکتی یکی از عوامل هست که کارمندان و مدیران با آن دستو پنجه نرم می کنند و اگر کارمند یا مدیری حواسش نباشد و کاری را اشتباهی انجام دهد امکان دارد قبل از اینکه خودش به مدیران بالادستی اش اون اشتباه را بیان کند زودتر از او دیگران و زیرآب زنان حرفه ای دست به عمل شند و موضوع را برای زیرآب زنی و خودشیرینی به گوش مدیران بالادستی برساند. ممکن است بخاطر همین موارد و زیرآب زنی سازمانی کشمکش های زیادی مابین کارکنان آن سازمان با هم دیگر پیش بیایید که این اصلا برای روند یک سازمان و شرکت خوب نیست. اگر می خواهید بدانید که چگونه با زیرآب زنی سازمانی برخورد کنید به رادیو بیان شماره ۵۸ می تواند به شما کمک زیادی بکند. از شما دعوت می کنم به گوش دادن رادیو بیان شماره ۵۸ با موضوع برخورد با زیرآب زنی سازمانی : *** آموزش‌های وب‌سایت را از دست ندهید *** AmirMostafa.com

shenoto-ads
shenoto-ads