• 6 سال پیش

  • 70

  • 05:07
اگر دنبال شوهر هستید بخوانید-قسمت دوم

اگر دنبال شوهر هستید بخوانید-قسمت دوم

شنوتو
32
اگر دنبال شوهر هستید بخوانید-قسمت دوم
32
0

اگر دنبال شوهر هستید بخوانید-قسمت دوم

شنوتو
  • 05:07

  • 70

  • 6 سال پیش

توضیحات
دوست دارید ازدواج کنید اما احساس می‌کنید که هیچ کدام از مردان جهان به شما توجهی ندارند و حتی حاضر نیستند به‌عنوان یک گزینه احتمالی به شما فکر کنند؟ اطراف‌تان کسانی هستند که مشترکات زیادی با شما دارند اما آن‌ها هم تنها به‌عنوان یک دوست روی شما حساب می‌کنند و تمایلی به ازدواج با شما ندارند؟ در قسمت اول این پادکست راهکارهایی را با شما در میان گذاشتیم اکنون در قسمت دوم و پایانی راه حلهای بیشتری را به شما پیشنهاد می دهیم. از رابطه‌های‌‌تان درس بگیرید وسواس را کنار بگذارید تکلیف‌تان را روشن کنید و.... برای گوش کردن به ادامه ی موضوع همراه ما باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads