• 6 سال پیش

  • 2.1K

  • 08:10
رابطه ی گروه خونی افراد با رفتار و شخصیت افراد

رابطه ی گروه خونی افراد با رفتار و شخصیت افراد

شنوتو
9
رابطه ی گروه خونی افراد با رفتار و شخصیت افراد
  • 08:10

  • 2.1K

  • 6 سال پیش

رابطه ی گروه خونی افراد با رفتار و شخصیت افراد

شنوتو
9

توضیحات
بسیاری از دانشمندان زیست شناس معتقدند خصلت، منش، رفتار، توان، كارائی، خلاقیت و خلق و خوی هر فرد، بستگی به نوع گروه خونیش دارد. البته با اینكه در این مورد آزمایشهای زیادی انجام شده، اما هنوز در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. با این حال در بسیاری از كشورهای صنعتی، به ویژه ژاپن، برای پستهای مدیریتی و اجرائی، به هنگام استخدام افراد، به نقش گروههای خونی توجه ویژه ای می شود. درست است كه این تحقیقات شاید رسما به تائید نرسیده باشد، ولی روانشناسان نیز عقیده دارند كه گروه خونی هر فرد، در خلق و خو و منش رفتاری وی تأثیری شگرف دارد; گروه خونی O ( + ، ـ ) این افراد، كوشا، صادق، خوشبین و پرانرژی هستند و از اعتماد به نفس بالائی برخوردارند. دارای هدفی مشخص و بسیار اندیشمند هستند و برای رسیدن به این هدف، قدرت و تحمل خوبی دارند. چنانچه در میانه راه به بیهوده بودن كاری كه در حال انجامش هستند پی ببرند، خیلی راحت آن را رها می كنند.

با صدای
حمید طاهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads