• 6 سال پیش

  • 65

  • 06:49
چگونه ازدواج خوبم را خراب کنم

چگونه ازدواج خوبم را خراب کنم

شنوتو
0
چگونه ازدواج خوبم را خراب کنم
0
0

چگونه ازدواج خوبم را خراب کنم

شنوتو
  • 06:49

  • 65

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به شما راههایی را به شما پیشنهاد می کنیم که تضمین می کنند زندگی شاد و آرام شما به جهنم مسَلم تبدیل شود. دیگر انتخاب با شما ست که این راهها را در پیش بگیرید و یا برای آسایش خود و همسرتان از آنها اجتناب کنید. 1- هرگز تسلیم نشو و کوتاه نیا! مگر اینکه همسرت بپذیرد اشتباه کرده است. 2- به هر کسی به جز همسرت توجه و زمان کافی اختصاص بده. 3- اگر همسرت چیزهایی می گوید که ناراحت می شوی، با گفتن «زده به سرت؟!» او را طرد کن. 4- اشتباهاتش را به یاد داشته باش تا هر زمان با هم جروبحث و دعوا می کنید، از اشتباهاتش علیه خودش استفاده کنی. 5- هر وقت می توانی، از کاه کوه بساز. برای شنیدن ادامه ی مطالب با ما همراه باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads