• 4 سال پیش

  • 1.1K

  • 05:30

پاییز در ارتفاعات سیاهکل و دیلمان

رادیونواحی
20
20
0

پاییز در ارتفاعات سیاهکل و دیلمان

رادیونواحی
  • 05:30

  • 1.1K

  • 4 سال پیش

توضیحات
لحظاتی فضای پاییز را در ارتفاعات سیاهکل و دیلمان، گوش کنید.
صدای ناصر وحدتی و سوتک حسین حمیدی

shenoto-ads
shenoto-ads