• 3 سال پیش

  • 873

  • 06:00
پرسه در گردنه‌های اورامانات

پرسه در گردنه‌های اورامانات

رادیونواحی
3
پرسه در گردنه‌های اورامانات
  • 06:00

  • 873

  • 3 سال پیش

پرسه در گردنه‌های اورامانات

رادیونواحی
3

توضیحات
به یاد کولبرانی که برنگشتند.
چند دقیقه با گام‌های کولبران، در گردنه‌ و کوه‌های تا زانو در برف اورامانات، قدم برمی‌داریم.
صداهایی که میشنوید:
ابراهیم مینویی
عثمان و محمدحسین خالدی کیمنه‌ای
تکه‌ای از مستند هه‌نار هورامان محمد عارف
.صدایی هم که در دقایق پایانی می‌شنوید، زوزه‌ی باد است

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads