• 5 سال پیش

  • 156

  • 05:51

چطور کمتر نگران باشیم

مجله روانشناسی انگارکه
3
3
0

چطور کمتر نگران باشیم

مجله روانشناسی انگارکه
  • 05:51

  • 156

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به چند راهکار در مورد نگرانی میپردازیم بر اساس کتاب نگران نباش زندگی کن گوینده: فرزانه توکلی مقاله پاکست: https://engar-ke.com/blog/how-can-we-feel-happy/

با صدای
فرزانه توکلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads