• 5 سال پیش

  • 236

  • 05:28

سه مشخصه یه عشق واقعی و با دوام

مجله روانشناسی انگارکه
2
2
1

سه مشخصه یه عشق واقعی و با دوام

مجله روانشناسی انگارکه
  • 05:28

  • 236

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به تحقیق هلن فیشر در باب روانشناسی عشق میپردازم از تحقیقات موثر بشر برای شناخت عشق.. اگر به دنبال نشانه های عشق واقعی و تشخیص عشق واقعی هستین این پادکست به کارتون میاد

shenoto-ads
shenoto-ads