• 4 سال پیش

  • 41

  • 06:06

قسمت #هفتم : مهارتهای تسهیلگری

Shahrvareh co. شهرواره ماندگار سپاهان
0
0
0

قسمت #هفتم : مهارتهای تسهیلگری

Shahrvareh co. شهرواره ماندگار سپاهان
  • 06:06

  • 41

  • 4 سال پیش

توضیحات
در اجتماع مساءل و مشکلهایی وجود دارند که برایشان به دنبال راه حل و اقدام هستیم و اصولا برای همین منظور دور هم‌جمع میشویم. اما برای دست یابی به موفقیت ماندگار باید بخشی از زمان گروه را صرف مهارتهای اعضا و رهبران کنیم یکی از مهمترین مجموعه مهارتهای موردنیاز اصول تسهیلگری است. در این قسمت مرضیه که در سمیرم مشغول تسهیلگری است برای شما درباره این مهارتها صحبت میکند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads