• 5 سال پیش

  • 24

  • 02:06

روش های کیفی برای ارزیابی مسائل اجتماعی

Shahrvareh co. شهرواره ماندگار سپاهان
0
0
0

روش های کیفی برای ارزیابی مسائل اجتماعی

Shahrvareh co. شهرواره ماندگار سپاهان
  • 02:06

  • 24

  • 5 سال پیش

توضیحات
روش های کیفی برای ارزیابی مسائل اجتماعی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads